Our Contact No.

(022) 26592707

Our Helpline No.

07477722424

Home / Initiatives

महाराष्ट्रातील 'वन स्टाॅप सेंटर्स'च्या अभ्यास करणारा अहवाल महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांना सोपविताना पुण्यातील प्रसिद्ध आयएलएस लाॅ काॅलेजच्या डाॅ. जया सागडे आणि त्यांच्या सहकारी. सोबत आयोगाच्या सदस्य सचिव (प्र) डाॅ. मंजुषा मोळवणे आणि लेखाधिकारी दीपरत्नाकर सावंत..


1

महाराष्ट्रातील 'वन स्टाॅप सेंटर्स'च्या अभ्यास करणारा अहवाल महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांना सोपविताना पुण्यातील प्रसिद्ध आयएलएस लाॅ काॅलेजच्या डाॅ. जया सागडे आणि त्यांच्या सहकारी. सोबत आयोगाच्या सदस्य सचिव (प्र) डाॅ. मंजुषा मोळवणे आणि लेखाधिकारी दीपरत्नाकर सावंत.


u-1
u-2